Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 • Név: Viniféra Sztár Kft.
 • Telephely: 7100 Szekszárd, Árnyas utca 3/4.
 • Adószám: 11979346-2-17
 • Telefon: +36-30/216-7307
 • E-mail: kortefavendeghaz@gmail.com

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

 1. Kezelt adatok

Az érintettek adatai közül kezelésre kerül a neve, állandó lakhelye, telefonszáma, e-mail címe, fotója.

 

 1. Az adatkezelés célja

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a 2011. évi CXII. számú törvény alapján csakis akkor kerülhet sor, ha az érintett hozzájárul, vagy közérdekű alapból elrendeli.

 

 1. Az adatkezelés időtartama
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

 1. Érintettek jogai

Az érintettek jogosultak kezdeményezni az adatkezelőnél

 • tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 1. Közösségi oldalak használata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Instagram és Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Érintett nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata, és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követéséhez, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.

Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. A szabályzat kiterjed azon érintettekre is, akik szóbeli hozzájárulással járultak hozzá a képek közzétételéhez a szabályzat hatályba lépése előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a  címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 1. Jogorvoslat, Felügyeleti hatóság

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelzést követően 25 napon belül az adatkezelőnek teljesítenie kell a kérést, vagy írásban indokolni kell az elutasítást. Amennyiben a fél nem ért egyet az indoklással, bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu